Pác Nặm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn và công tác tuyên truyền cho cán bộ công đoàn cơ sở

Tháng Sáu 9, 2016 11:02 sáng

Ngày 09 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường Huyện ủy Pác Nặm, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn và công tác tuyên truyền cho cán bộ công đoàn cơ sở. Thành phần tham dự Hội nghị tập huấn là chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra , ủy viên BCH phụ trách công tác kiểm tra, trưởng Ban nữ công, ủy viên BCH phụ trách công tác nữ công và chủ tịch các công đoàn cơ sở. tại Hội nghị báo cáo viên triển khai tập huấn về nhiệp vụ công tác kiểm tra, công tác nữ công, công tác tuyên truyền cho cán bộ công đoàn. Dưới đây là một số hình ảnh:

1_dc Hoa

Đ/c Dương Minh Hòa, chủ tịch LĐLĐ huyện khai mạc Hội nghị tập huấn

2.dc Khanh

Đ/c Vũ Hồng Khanh, chủ nhiệm UBKT LĐLĐ triển khai chương trình tập huấn.

3.cb tham gia

4. tham gia

Cán bộ công đoàn tham gia tập huấn

tin Phòng GD&ĐT