Pác Nặm tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm học 2016- 2017

Tháng Hai 13, 2017 1:48 chiều

Thực hiện quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại các công đoàn cơ sở; Kế hoạch nhiệm vụ công tác Công đoàn GD huyện Pác Nặm năm học 2016 – 2017; thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CĐGD ngày 08 tháng 2 năm 2017, ngày 13 tháng 2 năm 2017, Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Pác Nặm đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2015 nhằm cung cấp những vấn đề cơ bản về lý luận và những kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn ở các trường học trong nhiệm kỳ; Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Đây cũng là dịp để cán bộ các cơ sở gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. 100%  cán bộ công đoàn cơ sở tham dự lớp tập huấn theo Kế hoạch.

1

2

Tin bài: Phòng GD&ĐT Pác Nặm