Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 ” Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”

Tháng Mười 11, 2016 9:56 sáng

Ngày 05 tháng 10 năm 2016, tại Trường THCS Bộc Bố huyện Pác Nặm đã diễn ra Buổi khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 ” Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Tham dự Buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Pác Nặm; Đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh; Đại diện lãnh đại UBND, Ban văn hóa, Hội khuyến học các xã…

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh của Buổi lễ:

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

vannghe1

vannghe2

vannghe4

vanghe3

Các đại biểu tham dự

daibieu1

dc pho chu tich khai mac

Đ/c Vi Thị Thúy, Phó chủ tịch UBND huyện đọc diễn văn khai mạc

dc thu vien

Đ/c Ma Thị Đồng, cán bộ thư viện huyện chia sẻ chuyên đề “Sách – kho báu tri thức của nhân loại”

dchien

Chia sẻ của cô giáo Hà Thị Hiền, giáo viên Trường THCS Bộc Bố với chuyên đề “Trưởng thành cùng sách”

dc chuc

Đ/c Ma Văn Chức, Chủ tịch Hội khuyến học phát biểu hưởng ứng và phát động quyên góp xây dựng Quỹ khuyến học

Sau lời phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, nhân dân, các nhà hảo tâm đã tham gia hưởng ứng Quỹ khuyến học huyện

Dc Liu

ung ho 1

ungho2

ungho3

ungho4

ungho5

hsungho1

Cán bộ chuyên viên Phòng VHTT huyện hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách hữu ích, các sử dụng sách điện tử.

huongdanhs

huongdanhs2

Phòng GD&ĐT Pác Nặm