Phòng GD&ĐT Pác Nặm tổ chức Hội nghị giao ban hiệu trưởng

Tháng Mười 6, 2016 4:54 chiều

 Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Phòng GD&ĐT Pác Nặm đã tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng ( mở rộng ). Thành phần tham dự Hội nghị gồm có Lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn các trường học trực thuộc huyện. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2016-2017 đồng thời thảo luận, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; chia tổ thảo luận bổ sung các tiêu chí thi đua – khen thưởng năm học 2016 – 2017 cho phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

tham du cuoc hop

du hop2

 chu tri cuoc hop